Практика
РеалізаціїРішень
Ми забезпечуємо консалтинговий супровід для управлінців, які прагнуть втілити результати навчання в своїх організаціях.
Ми виступаємо партнерами по стратегічному мисленню для власників компаній, які свідомо йдуть по шляху якісних змін і бажають вивести свої організації на рівень системного управління.

Використовуємо “top-down” підхід при дизайні стратегічної архітектури компанії (Ідея – Стратегія — Бізнес-модель — Показники виміру успіху) та “bottom-up” підхід - з метою залучення вагомої частини представників компанії в процес трансформації.
З цією метою ми пропонуємо до реалізації наступні підходи в стратегічному управлінні компанією:
управління кібер-ризиками, що посилюються внаслідок цифрової трансформації бізнесу,
Окремим напрямком реалізуємо підтримку та супровід організацій з питань інформаційної безпеки та кіберзахисту:
розробка стандартів кібер-стійкості,
впровадження продуктів кібербезпеки для сучасного бізнесу.
Системна діагностика
Дозволяє отримати уявлення про діяльність компанії на системному рівні через побудову діаграм циклічної причинності (casual loop diagrams). Уявіть собі, що вам потрібні результати аналізів та рентгенівські знімки, щоб діагностувати “стан здоров’я” організації та обрати подальше “лікування”.

А, також, усвідомити, до чого може призвести наявна динаміка без кардинального втручання стратегічного архітектора. Ключові співробітники компанії разом з партнерами TransformWISE мають можливість отримати аналіз стану справ, згуртувати команду змін і обрати стратегію подальшого розвитку компанії.
Стратегічний задум
Це пошук осмислених відповідей на питання “Ким/чим ми прагнемо бути через N років?” та “Заради чого я маю сьогодні так робити?”.

Ми створюємо середовище для стратегів компанії, в якому провокуємо формування візії (майбутнього бажаного образу), ціннісного поля (ключових точок опори досягнення візії) та місії (шляху досягнення візії у зв’язці з обраним клієнтом і розумінням продукту, що створюється для такого клієнта).
Стратегія
Це спосіб втілити стратегічний задум - бізнес-ідею компанії.

Пошук відповіді на питання “Як?” відбувається через дизайн ланцюжка створення клієнтської цінності (value added chain), ключових процесів, необхідних для задоволення потреб обраного клієнта, побудову взаємодії партнерів (value blueprint), створення або залучення до необхідної екосистеми.
Бізнес-моделювання
Свідома візуалізація цілісної картини перетворення бізнес-ідеї компанії в конкретні дії заради отримання конкретних результатів.

З цією метою відбувається визначення ключових партнерів, процесів та ресурсів, необхідних для створення ціннісної пропозиції - продукту для обраного клієнта. Також проводимо пошук точок стратегічного контролю діяльності компанії, щоб забезпечити стійкість подальшого розвитку, визначаємо ключові принципи фінансової моделі підприємства.
Організаційна структура
Це “скелет” реалізації розроблених стратегічних принципів компанії.

Він уможливлює отримання операційних результатів компанії та показує в дії бізнес-ідею організації. Спеціалісти TransformWISE допомагають реалізувати стратегічний задум через побудову осмисленої взаємодії операційних процесів підприємства.
Дозволяє отримати уявлення про діяльність компанії на системному рівні через побудову діаграм циклічної причинності (casual loop diagrams). Уявіть собі, що вам потрібні результати аналізів та рентгенівські знімки, щоб діагностувати “стан здоров’я” організації та обрати подальше “лікування”.

А, також, усвідомити, до чого може призвести наявна динаміка без кардинального втручання стратегічного архітектора. За три дні роботи ключових співробітників компанії разом із партнерами TransformWISE ви маєте можливість отримати аналіз стану справ, згуртувати команду змін і обрати стратегію подальшого розвитку компанії.
Це пошук осмислених відповідей на питання “Ким/чим ми прагнемо бути через N років?” та “Заради чого я маю сьогодні так робити?”.

Ми створюємо середовище для стратегів компанії, в якому провокуємо формування візії (майбутнього бажаного образу), ціннісного поля (ключових точок опори досягнення візії) та місії (шляху досягнення візії у зв’язці з обраним клієнтом і розумінням продукту, що створюється для такого клієнта).
Це спосіб втілити стратегічний задум - бізнес-ідею компанії.

Пошук відповіді на питання “Як?” відбувається через дизайн ланцюжка створення клієнтської цінності (value added chain), ключових процесів, необхідних для задоволення потреб обраного клієнта, побудову взаємодії партнерів (value blueprint), створення або залучення до необхідної екосистеми.
Свідома візуалізація цілісної картини перетворення бізнес-ідеї компанії в конкретні дії заради отримання конкретних результатів.

З цією метою відбувається визначення ключових партнерів, процесів та ресурсів, необхідних для створення ціннісної пропозиції - продукту для обраного клієнта. Також проводимо пошук точок стратегічного контролю діяльності компанії, щоб забезпечити стійкість подальшого розвитку, визначаємо ключові принципи фінансової моделі підприємства.
Це “скелет” реалізації розроблених стратегічних принципів компанії.

Він уможливлює отримання операційних результатів компанії та показує в дії бізнес-ідею організації. Спеціалісти TransformWISE допомагають реалізувати стратегічний задум через побудову осмисленої взаємодії операційних процесів підприємства.